Tasarımcı kimdir? Kimler Tasarımcı olabilir? Bunun bir okulu var mıdır? Okul okumak tasarımcı olmak için yeterli midir? Günümüz grafik tasarım dünyasında grafik tasarım ile ilgili meslek edindirme kursları ne kadar geçerlidir?

Gibi birçok soruya cevap arayacağız bu yazımızda;

Evet başlayalım neymiş bu tasarımcı? Neyi tasarlıyoruz biz?

Sanat yapılarını yaratan kişiye sanatçı denilmektedir. Sanayi ürününü ya da teknik bir ürünü yaratan kişiye de tasarımcı denilmektedir. Tasarımın öneminin artması ile beraber, tasarımcı kimdir? Soruları da artmaktadır. Küresel rekabette öne çıkmak isteyen firmalar, en iyi tasarımcıyı bulmak istemektedir.

Sanatçı bir şey yaratırken tamamı ile özgürdür. Ancak piyasaya sürülecek olan bir ürünün tasarımcısı aynı şekilde özgür değildir. Tasarımcılar, yaratma eylemlerini üreticinin kendisinden istemiş olduğu koşullarda gerçekleştirmek zorundadır.

Bu İşin Okulu Var mıdır? Okul Okumak Tasarımcı Olmak için Yeterli midir?

Elbette…

Ama bu yeterli mi? Asla… 

Grafik tasarım alanında ilerlemek, tasarımcı olmak, bu işi meslek olarak yapmak isteyen kişi ya da kişiler öncelikle bu alanla ilgili yeteneklerinin olup olmadığı sorgulamalıdır.

Dolayısı ile, özellikle grafik tasarım için şu formülü vermek yerinde bir tesbit olacaktır: İstek + Yetenek + Eğitim (Bilgi) üçlüsü yan yana geldiğinde grafik tasarımcı olmamak ya da olamamak için hiçbir sebep ve engel bulunmamaktadır.

Peki Kurslar Bu İşin Neresindedir?

Günümüzde ne yazık ki grafik tasarımı adı altında eğitim veren kurslarda tasarımın “t” si bile bulunmamaktadır. Daha da açık söylemek gerekirse, bu kurslar grafik tasarım eğitimi veren kurslar değil, program öğreten kurslardır.

Bunu, daha net olması bakımından örneklendirmek gerekirse; daktilo kursuna gitmiş bir kişinin iyi bir yazar olmasını beklemek ne ise, grafik tasarım kursuna gitmiş bir kişinin de iyi bir tasarımcı olmasını beklemek aynı şeydir.

Unutmayın ki grafik tasarımda bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, kalemlerimiz hepsi bizim için sadece birer araçtır. Bu saydıklarımın hiç biri kendi başına bir eser ortaya çıkaramaz. Onları düşünerek, hayal ederek ve anlamlandırarak sanata dönüştürecek olan sizlersiniz.